• La basílica de Sant Cugat del Rec de Barcelona versus la basílica de Sant Cugat del Vallès

    11-12 maig 2023 
    INSCRIPCIONS

Un patrimoni d'una gran riquesa i interès, ​en gran part desconegut


La Facultat Antoni Gaudí organitza aquest cicle continuat de jornades d’estudi amb l’objectiu d’omplir de contingut les llacunes existents en el coneixement històric de les basíliques, moltes de les quals es remunten als segles IV-V, que van jugar un paper important a la configuració de la ciutat. La VIII Jornada versa sobre dues basíliques -la basílica de Sant Cugat del Rec i la basílica de Sant Cugat del Vallès- que s’han relacionat tradicionalment amb el martiri de sant Cugat.


Recuperem i posem en valor la història i el patrimoni d’aquestes basíliques per mitjà de les fonts arqueològiques i documentals, emmarcant-les al territori, la topografia i als fets històrics que les van veure créixer i desaparèixer.

Basílica de Sant Cugat del Rec

Ubicada al carrer Carders, l’antiga Via Augusta que sortia de la ciutat romana. La basílica va tenir una escassa fortuna, tot i que refeta al segle XVII pel seu mal estat, va ser cremada durant la Setmana Tràgica i enderrocada al 1936. La parròquia, traslladada el 1944 al carrer Princesa 21, va desaparèixer definitivament el 2001.


Basílica de Sant Cugat del Vallès

Datada al segle VI, encara que arrasada es conserva al claustre de l’actual Monestir de Sant Cugat del Vallès i segurament va pertànyer a un primitiu cenobi, precedent del monestir medieval.

PROGRAMA

11 MAIG

9.45h

Presentació de les Actes VII «Jornades de Basíliques Històriques de Barcelona»

L'església desapareguda de Sant Miquel de Barcelona. Un patrimoni itinerant


10.00h

«El territori de St. Cugat del Vallès a l'Antiguitat. Vies, propietats i fortificacions»

Oriol Olesti, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


10.45h

«El monestir de Sant Cugat del Vallès. La configuració com a cenobi, segles IV-XI»

Pere Lluis Artigues


12.00h

«La dificultat d’identificació de l’arquitectura monàstica (segles V-VII) a partir dels descobriments arqueològics de les Illes Balears»

Mateu Riera, Facultat Antoni Gaudi (AUSP), Universitat de Autònoma de Barcelona (UAB)


12.45h

«Les peces del Monestir de Sant Cugat del Vallès al Museu Diocesà de Barcelona (segles IX-XIII)»

Blanca Montobbio, Clara Castillo, Museu Diocesà de Barcelona (MDB)


13.15h

«La urna de relíquies de plata de sant Cugat»

Alberto Torra Pérez, Archivo de la Corona de Aragón (ACA)


16.45h

«Cugat, el personatge històric i la topografia de les seves relíquies i advocacions»

Montserrat Pagès i Paretas, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (IEC)


17.30h

«Fonts documentals per a l'estudi de l’església de Sant Cugat del Rec de Barcelona»

Joana Alarcón, Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), Maria del Mar Vives, Patrimoni Cultural de l'Arquebisbat de Barcelona

PROGRAMA

12 MAIG

9.30h

«La mort cristiana i la basílica de Sant Cugat del Rec: les dades arqueològiques en el context del suburbium de Barcino»

Julia Beltrán de Heredia, Facultat Antoni Gaudi (AUSP)


10.15h

«La topografia antiga de l’entorn de basílica de Sant Cugat del Rec de Barcelona (segles X-XIII)»

Philip Banks


11.00h

«La nova basílica de Sant Cugat del Rec al carrer Princesa i les excavacions arqueològiques»

Joan Piera Sancerni


12.00h

«Els vitralls de la basílica nova de Sant Cugat del Rec. Vida i martiri de Sant Cugat»

Núria Gil Farré, GRACMON-Universitat de Barcelona (UB)


12.30h

«Relat gràfic de Barcelona: Setmana Tràgica i altres desacords»

Jordi Calafell, Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)


17.30h

Visita a la basílica i al monestir de Sant Cugat del Vallès

(Museu de Sant Cugat)


Gràcies pel teu interès!

A la Facultat Antoni Gaudí estem convençuts que el debat i la posada en comú és la millor manera d’avançar en el coneixement històric.

Per això volem implicar el màxim d’interessats, investigadors i institucions vinculades a l’arqueologia cristiana i la recerca del patrimoni religiós.

Inscriu-te i participa!

2017

I: Splendor Pinensis. Santa Maria del Pi al segle XV

2018

II: Patrimoni, Arqueologia i Art a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

III: El Convent i l’Església de Santa Caterina. Un patrimoni enderrocat

2019

IV: La Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia: la catedral abans de la catedral

V: Bisbes, màrtirs, menestrals i comerciants a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

2021

VI: Les basíliques de la seu episcopal d’Ègara: centre i perifèria

2022

VII: La desapareguda església de sant Miquel de Barcelona, un patrimoni itinerant

2023

VIII: La Basílica de Sant Cugat del Rec de Barcelona versus la Basílica de Sant Cugat del Vallès

2024

IX: Les basíliques del Monestir de Sant Pau del Camp

Seu de les sessions