SEMINARI

Noves tendències historiogràfiques 
per a l'estudi dels ordes religiosos

Noves tendències historiogràfiques per a l'estudi dels ordes religiosos

14 de desembre de 2023  |  Sala Sant Jordi de l'Ateneu Universitari Sant Pacià            

Organitza:  Ateneu Universitari Sant PaciàInstituto Histórico Provincia de Hispania Orden de Predicadores, Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural (UAB) i Centro de Estudios de América Colonial (UAB) 

Modalitats: presencial i online

Idioma: castellà i italià

El seminari es podrà seguir en streaming. Per a rebre l'enllaç de la retransmissió, és obligatori inscriure's

Inscripció al seminari

Santo Domingo en Soriano

CANO, ALONSO

Copyright de la imatge ©Museo Nacional del Prado

Presentació 

L'interès i l'estudi de la història dels ordes religiosos ha estat in crescendo en aquests darrers anys. La història de les seves institucions, de les diferents branques, tant femenines com masculines, i la seva vinculació amb el món laïcal, els problemes i mètodes missioners, les seves personalitats eminents i fins i tot la recuperació de molts dels seus membres oblidats, ha anat ocupant un extens registre bibliogràfic, reconeixent-los així com un dels elements fonamentals per a la comprensió de la història de l'Església. Després dels darrers avenços, també creiem necessària una avaluació dels seus resultats i una aproximació a noves tendències historiogràfiques.

És per això que l'Ateneu Universitari Sant Pacià i l'Institut Històric de l'Orde de Predicadors a Espanya, juntament amb altres grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, organitzen aquest seminari, on no només es cerca escoltar un grup de ponents especialistes en les diferents àrees proposades (història medieval i moderna, teologia, missions i litúrgia) sinó sobretot poder gaudir d'un espai per la reflexió i l'intercanvi d'idees, desitjant que els seus fruits siguin profitosos a la disciplina de la història de l'Església.

Programa del Seminari

9.00 – 9.30h | Obertura del Seminari

   • Dr. J. Torra (Prorector de l'AUSP, Barcelona)
   • Dr. J. Díaz Sariego (Prior Provincial de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores)
   • Dr. A. Viciano (Degà de la Facultat Antoni Gaudí, AUSP, Barcelona)

  

9.30 – 10.30h | Sessió I: Història de la Teologia  

   • Moderador: Dr. A. J. López Ribao OP (IHPHOP, Barcelona) 
   • Dr. J. L. Egío (UCM, Madrid): “Nuevos textos para el estudio de la escuela de Salamanca” 
   • Dr. V. Lillo (Instituto Max Planck de Frankfurt-UAB, Barcelona): “La participación de la orden dominicana en la bula Sublimis Deus (1537)” 

  

10.30 – 11.30h | Sessió II: Història Medieval  

   • Moderador: Dr. B. Hernàndez (GREHC-CEAC, Barcelona) 
   • Dra. M. Pérez Vidal (UAM, Madrid): “Conexiones fluidas e identidades ambiguas. Nuevas perspectivas para el estudio de las mujeres religiosas en el mundo ibérico”
   • Prof. D. Menaza (ACA, Barcelona): “La Militia Ihesu Christi y el nacimiento de la Orden de los Predicadores”

  

11.30 – 12.00h | Descans

  

12.30 – 13.30h | Sessió III: Història Moderna  

   • Moderador: Dr. O. Brugarolas (UB, Barcelona) 
   • Dr. M. A. Pena OFM CAP (UPSA, Salamanca): “Repensando la historia de las órdenes: la necesidad de lecturas de conjunto”
   • Dra. M. Gras (ACDCB, Barcelona): “Entonad canción, y tañed pandero. El arpa deliciosa y el salterio. La música en la vida conventual de Trento hasta la exclaustración” 

  

14.00 – 16.30h | Dinar 

  

16.30 – 17.30h | Sessió IV: Missions  

   • Moderador: Dr. J. L. Betrán (GREHC-CEAC, Barcelona) 
   • Dr. J. Mojarro (USTF, Manila): “Historia y ficción en las tempranas crónicas dominicas de Filipinas (S. XVII)” 
   • Dr. A. Coello de la Rosa (UPF, Barcelona): “El primer arzobispo criollo de Manila, Miguel de Poblete, frente a la orden del Santísimo Nombre de Jesús (1654-1668)” 

  

17.30 – 18.30h | Sessió V: Litúrgia  

   • Moderador: Dr. D. Jurczak OP (PUST, Roma) 
   • Prof. S. Corniola (PIL, Roma): “La pratica della fede nel periodo succesivo al Concilio di Trento” 
   • Dr. U. Cortoni OSB (PIL, Roma): “Calami ulla exaratione: il libro liturgico a stampa dal 1457 al 1596” 

  

Conclusió del Seminari 

   • Dr. Alejandro J. López Ribao OP (IHPHOP, Barcelona)

Seu de l'acte

Aula Magna del Ateneu Universitari Sant Pacià 

Edifici del Seminari Conciliar de Barcelona 

Carrer Diputació 231, Barcelona